2 Ocak 2010 Cumartesi

Varroa' nın petek gözündeki gelişim evresi:
Morfoloji:

-Dişiler: Ergin dişi varroa, 1,2 mm uzunluğunda 1,5 mm. genişliğinde açık veya koyu kahve rengindedir.Vücut elipsoid şeklinde olup sırt kısmı hafif bombelidir.Sert bir kitin tabakası ile kaplı olan kalkan şeklinde kitini sırt levhası vücudunu korur. Üstten bakıldığı zaman ağız parçalarını ve bacakları gizler.

 Dişi ve erkek varroa'nın vücudu iki kısımdan oluşmuştur.Ağız parçalarının bulunduğu ön kısım Gnathosoma ile yan ve arka tarafta kalan ve dört çift ayağı içine alan idiosoma'dır.Bacakların arka kısmında bulunan ve opisthosoma adı verilen alanda ise birbirinden ayrı 4 tipik lob ve bir anal delik bulunur.


 Ağız organelleri delici ve emici işlev görecek şekilde gelişmiştir.Ağızda keskin, eğri uçlu,iğne gibi sivri bir çift cheliser vardır.Bunlar öne ve arkaya doğru bir kılıf içerisinde hareket etmektedir.Akar, arının üzerinde cheliserlerinin ön kısmında bulunan çengel şeklindeki iğneler yardımı ile tutunur.Cheliser'in kesici ucu, arı derisinin kolayca delinmesininde önemli rol oynar.


 Cheliserlerin her iki tarafında bir çift uzun, hareketli pedipalp bulunur.Bunlarda kütikulanın delinmesinde yardımcı olurlar.Hemolenf, akarın yutak kaslarının çalışması ile ağız boşluğundan vücuda çekilir.


 Ayaklar , 6 eklemli ve dört çifttir. Kısa, kuvvetli ve kalın yapıdadır.Ayakların üzerinde duygu kılları vardır. Ayakların uçlarında yapışmayı sağlayan pulvillus benzeri vantuz şeklinde loblar bulunur.


 Karın kısmında seyrek kaba kıllar vardır. Vücudun sırt kısmında ve yanlarda da diken gibi kıllar vardır. Vücuttaki kılların hepsine birden 'Ketom' denir. Bu kıllarda akar'ın, arı üzerinde durmasını sağlar. Akar genellikle, arının baş ve thorax (gögüs) arasında yerleşir. Thorax ve abdomen (karın) arasında da görülebilir.

 
Pupa ve Ergin işçi arı'daki  varroalar.

 Erkek varroa'nın vücudu, ön kısımda hafifçe daralan bir daire şeklindedir.Dişi varroa'dan oldukça küçüktür. Beyaz gri veya sarımtırak olup, 0,85 mm. uzunlukta, 0,78 mm. genişliktedir. Ağız yapıları hemolenf emmeye elverişli değildir.

 
Burda normal ve varroa'lı arının farkı , bariz şekilde görülmektedir.

Hiç yorum yok:

Arı Nakilleri

İzleyiciler